• PEAK Gelişim’e
  Hoş Geldiniz

  Yetkinlik gelişimine odaklanarak bireylerin ve firmaların performansını zirveye taşıyoruz.

 • Eğitimleri masraf olmaktan çıkarıp ölçülebilir yatırımlar haline getiriyoruz.

 • Özelleşmiş, esnek ve ulaşılabilir bir yaklaşım ile danışmanlığı iş ortaklığına çeviriyoruz.

 • Firmaların ve bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yetkinlik gelişimi ve sonuç odaklı bir yaklaşım sunuyoruz.

 • Takımınızın tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirilmesini ve her bireyin yetkinliklerine uygun yönlendirilmesini ister misiniz?

Hikayemiz

Yetkinlik gelişiminin profesyonel hayatta “Başarılı İnsan” olmanın temel çıkış noktası olduğu inancıyla yola çıkarken; bireylere ve firmalara “özel çözümler” sunmayı hedef olarak benimsedik. Profesyonel ve sosyal hayattaki tecrübelerimizi harmanladığımız bir eğitim ve danışmanlık yaklaşımını uygulamak için Peak Yetkinlik Gelişimi yolculuğumuza başladık.

Kimlerle Çalışıyoruz

Uzmanlıklarımız

Yatırım Geri Dönüşü Ölçülebilir Eğitim Programları

Eğitimlerimiz

Günümüz iş dünyasında  hem firmaların beklentilerini hem de çalışanların sahiplenme ve davranışa dönüştürme motivasyonlarını artıran yetkinlik odaklı  bir yaklaşım sergileriz. Tamamen firmanızın ve çalışanlarınızın beklentilerine yönelik içerik ve araçlarla eğitimlerimizi tasarlarız. Deneyim Paylaşımı® modelimizle eğitimler esnasında birebir yaşanmış ve sonuçları ölçümlenmiş örneklerimizle uygulamayı pekiştirir, size özel hazırlanmış örnek olay ve test çalışmaları ile ölçümlemelerimizi yaparız. Hem çalışanlarınızın davranışa dönüştürebilecekleri hem de firma beklentilerini karşılayan sonuçlar üreten eğitimlerimizle hizmet veririz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Şirketlerin iş hayatındaki en önemli yetkinlikleri, değişen koşullara adaptasyonu ve bunun sürekli bir hale dönüşmesi şüphesiz.  Şirketinizin ya da belirli bir bölümünün bu değişimi yakalaması içselleştirmesi ve süreklilik gösteren bir davranışa dönüştürmesi de günümüzün temel başarı kriteri. Danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde hem değişimin tam ve eksiksiz gerçekleşmesi hem de bir davranış olarak devamlılık göstermesi için şirketinize özel uygulanabilir, ölçülebilir ve davranışa dönüşen sürdürülebilir çözümler tasarlar ve uygularız.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Koçluk Hizmetlerimiz

Koçluk kavramının doğru algılanması ve anlatılması bizce organizasyonların başarısı için kilit rol oynamakta. Bu kapsamda Koçluğun sadece bir kavram değil en önemli yönetsel yetkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bizce iyi bir koçluk ancak Başarılı İnsan Yöneticisi® olarak sağlanabilir. Koçluk bu hedefin en önemli ayaklarından biridir. Yaptığımız çalışmalarda öncelikle geniş bir ölçüm metodu izliyor, bu ölçümleri 180° ve 360° olarak teyit ediyor aynı zamanda birebir görüşmeler yaparak ve yapılan koçluk görüşmelerinde bulunarak davranışa dönüşümünü yakından gözlemliyoruz. Kişiye özel olarak belirlediğimiz gelişim alanlarını mutlaka mutabık kalarak ve içinde bulunulan görev/firma ve beklenti süzgecinden geçirerek uygulamaya alıyoruz.

Koçluk Hizmetlerimiz

DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMALARIMIZ

Günümüz organizasyonlarında kişilerin yetkinliklerinin doğru ölçümlenmesi ve görev/kişi uyumu, hem bireysel başarının hem de firma başarısının vazgeçilmez bir gerekliliği. Bu kapsamda yaptığımız detaylı test çalışmaları ve vaka uygulamalarına ek olarak kişilerle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde tüm yetkinlik haritalamasını yapıyor ve kişilere özel olarak hazırlanan gelişim planlarını da tam bir mutabakatla belirliyoruz.

Değerlendirme Merkezi Uygulamalarımız

M.I.C.E.

 • FasilitasyonFasilitasyon, bir grubun birlikte çalışma becerilerini geliştirmelerine, sorunları belirleyip çözmelerine, karar alabilmelerine ve çatışmaları ele almalarına yardımcı olur.
 • Keynote, Seminer ve SunumlarDaha önceden belirlenmiş bir konuda kendi şahsi deneyimlerini güncel akademik bilgilerle bezeyerek belirli bir gruba aktarma işlevidir.

EĞİTİMİN SİZE KATACAKLARI

Yetkinlik Gelişimini Hedef Alan

Bireylerin İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun

Davranışa Dönüşme Başarısı Yüksek

Şirketlerin Kültürüne ve İş Sonuçlarına Etki Eden

DANIŞMANLARIMIZ

Sühan Dinçer

Sühan Dinçer

Yönetici ve Danışman

Sühan Dinçer

Yönetici ve Danışman

Deneyimleri:

 • Türkiye’de başlayan satış yöneticiliği kariyerinde kısa zamanda yükselerek 1995 senesinde Türkiye Ulusal Müşteriler (National Key Accounts Manager) yöneticiliğine getirilmiştir. Bu görevi 1998 senesine kadar başarı ile yerine getirmesi sonucu şirketin Avrupa ve Afrika bölgesel ofisinden gelen teklif ile İngiltere’ye (Londra) satış süreçleri ve sistemleri yöneticisi (Regional Sales Processes and Systems Manager) olarak atanmıştır.
 • Siebel bazlı Satış Otomasyon sisteminin geliştirilmesi ve 121 DHL ülkesinde hayata geçirilmesi projelerini başarı ile yönetmiştir.
 • 2006 ve 2009 yılları arasında Almanya’da (Bonn) DHL’in Global Yönetim Merkezinde Global Satış Geliştirme Direktörü olarak üst düzey yönetici görevi yapmıştır.
 • Sühan Dinçer ECI (European Coaching Institute) tarafından verilen Koçluk Programları Eğitmen Eğitimcisi sertifikasına sahiptir.

Uzmanlık Alanları:

 • Liderlik ve Yönetim Eğitimleri
 • Koçluk Eğitim Programları
 • Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu
 • Satış-İkna Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Yönetim Süreç ve Akış Dizaynı Oluşturma

Tamer Bakan

Danışman

Deneyimleri:

 • Philip Morris Int. bünyesinde satış alanında başladığı kariyerinde sonrasında da Ticari Pazarlama alanında yönetsel tecrübeler kazandı.
 • 2008 yılı itibari ile Turkcell’de Localization Manager olarak göreve başladı ve 32 ilde tüm Ticari Pazarlama Faaliyetlerini yönetti. Pazar Payı artışları, Penetrasyon Artışı ve Rekabet Yoğun illerde satış geliştirici çalışmalar yaptı.
 • 2009 yılından itibaren Turkcell Kanal Müşteri Deneyimi dönüşümünü Eğitim, Süreç, Sistem ve Fiziki Alan Deneyimi olarak tüm boyutlarında yönetti.
 • Turkcell mağazalarının tüm yönetsel yetkinliklerinin belirlenmesi, mağaza müdürlerinin Performans Sistemini’nin kurulması ve eğitimlerinin verilmesi süreçlerini yönetti .
 • Son olarak Turkcell Perakende Kanal Sertifika Program Yönetimini yaparak; Turkcell Mağazaları çalışanlarının Perakende Müşteri Deneyimi, Satış Yetkinlikleri gelişimlerine yönelik çalışmalar yaptı .

Uzmanlık Alanları:

 • Müşteri Deneyimi
 • Süreç Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Şikayet ve Satış Sonrası Deneyim Süreçleri
 • Back Office Süreç Tasarımı
 • Satış-İkna Yönetimi
 • Ticari Pazarlama Uygulamaları
 • İletişim Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Eğitim & Gelişim Uygulama Tasarımı
Tamer Bakan

Tamer Bakan

Danışman